proppen.se

Klubbhuset vårt dagens möte

2 frågor var det viktigaste för oss vill gå vidare nästa debattmöte Jag eller Dogge kunde inte klubba dem frågorna genomförd.

Politiker Linköping var besök mitt jobb igår en deltagare på café vill har mer habiliteringsersättning självklart hade hon rätt öppna truten, jag får ca: 20 tusen kr av lönebidrag av försäkringskassan för jag har inte som dem deltagare har ju som heter aktivitetsersättning eller Pension insättning hur vad heter.
12 tusen kr per månad ingår bostadtillägg dem som bor själv eller bor gruppboende.
och sen får dem habiliteringsersättning dem jobbar 10 kr eller mer det är inte skattat pengar för deltagare betalar inte skatt via habiliteringsersättning Peter fru berättande hon jobbar gruppboende.
En annan deltagare Sockertopp vid lunch menar du han jobbade radioleo handledare Petervar inte medlem vårt klubb då.
deltagare inte fick avslag sitt aktivitetsersättning.
Sockertopp han och hans mamma fick stöd av klubbhuset sina räkningar i början inte bara socialen.
Då var inte jag vice president men jag förslog den frågan då vårt president. det gick genom.
jag öppnade insamling, upp 14 tusen.
Sockertopp du är fasen klokt och smart, din väninna och du kan stöd av mcklubben er fråga och jag återkommer till till er senare då kan vi kriga tillsammans
Du kan funderar mer detta.
Dogge president och jag kommer snacka med er två på jobbet senare höst.
Jag har förslag och vi väntar får en ny VD ni jobbar inte dagligt verksamhet anpassat arbeteplats min förslag ni får lite lönebidrag vårt jobb kommer inte förlorar något av detta dem tjänar på er och ni får mer pengar men kommer får hårda regler har ansvar

Vi har nu lågkontur finns inte nu höjas mer habiliteringsersättning då blir det svarta pengar då blir olagligt.
2 tusen är högs utan skatt kommunen får betalar till er.

Andra frågan vill inte ta detta men det är också LSS.

Gonatt på er.